Pedagogická diagnostika jako součást pedagogické teorie

Název: Pedagogická diagnostika jako součást pedagogické teorie
Variantní název:
  • Педагогическая диагностика - составная часть педагогической теории
    • Pedagogičeskaja diagnostika - sostavnaja čast' pedagogičeskoj teorii
  • Pedagogical diagnostics as a component of pedagogical theory
    • Pedagogičeskaja diagnostika - sostavnaja čast' pedagogičeskoj teorii
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 241-259
Rozsah
241-259
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.