Pedagogická diagnostika jako součást pedagogické teorie

Název: Pedagogická diagnostika jako součást pedagogické teorie
Variantní název
Педагогическая диагностика - составная часть педагогической теории
Pedagogical diagnostics as a component of pedagogical theory
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 241-259
Rozsah
241-259
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence