Pozornost J.A. Komenského věnovaná významu mimoškolního prostředí pro výchovu

Název: Pozornost J.A. Komenského věnovaná významu mimoškolního prostředí pro výchovu
Variantní název:
  • Отношение Я.А. Коменского к проблематике внешкольного воспитания
    • Otnošenije Ja.A. Komenskogo k problematike vneškol'nogo vospitanija
  • The significance of the out-of-school environment for education in the concept of Comenius
    • Otnošenije Ja.A. Komenskogo k problematike vneškol'nogo vospitanija
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, roč. 20, č. I6, s. [15]-20
Rozsah
[15]-20
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.