Přadka, Milan

Varianty jmen:

Přadka, Milan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13.

Článek
Přadka, Milan. [Čihák, Jozef; Pavlík, Ondrej; Kotoč, Ján. Mravná výchova. Diel 1. ; Mravná výchova: zásady, metódy, formy a prostriedky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1969, roč. 18, č. I4, s. 116.

Článek
Přadka, Milan. Die Leitung von dynamischen Systemen und die Erziehung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1967, roč. 16, č. I2, s. 63–73.

Článek
Přadka, Milan. K možnostem systémového pojetí pedagogiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, roč. 22, č. I8, s. 137–143.

Článek
Přadka, Milan. K některým pedagogickým problémům vysokoškolských kolejí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, roč. 20, č. I6, s. 141–156.

Článek
Přadka, Milan. K otázce podílu neformálních skupin na výchovné práci vysokoškolských kolejí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1977-1978, roč. 26-27, č. I12-13, s. 71–81.

Článek
Přadka, Milan. K otázce principů v komunistické mravní výchově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1975, roč. 24, č. I10, s. 69–73.

Článek
Přadka, Milan. K pramenům pedagogických myšlenek Lva Tolstého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1969, roč. 18, č. I4, s. 7–22.

Článek
Přadka, Milan. K problematice komunistické mravní výchovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, roč. 22, č. I8, s. 45–64.

Článek
Přadka, Milan. [Koblewska, Janina. Škola a prostriedky masového vplyvu: (film, televízia, rozhlas)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, roč. 20, č. I6, s. 174–175.

Článek
Přadka, Milan. [Pekelis, Viktor Davidovič. Malenkaja enciklopedija o bol'šoj kibernetike (Malá encyklopedie o velké kybernetice)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, roč. 22, č. I8, s. 174–175.

Článek
Přadka, Milan. Pozornost J.A. Komenského věnovaná významu mimoškolního prostředí pro výchovu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, roč. 20, č. I6, s. 15–20.

Kapitola
Přadka, Milan. Rodiče a škola. In: Frolec, Václav. Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. 1984, s. 399–419.

Článek
Přadka, Milan. [Wroczyński, Ryszard. Sociálna pedagogika]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, roč. 20, č. I6, s. 176.