[Koblewska, Janina. Škola a prostriedky masového vplyvu: (film, televízia, rozhlas)]

Název: [Koblewska, Janina. Škola a prostriedky masového vplyvu: (film, televízia, rozhlas)]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, roč. 20, č. I6, s. 174-175
Rozsah
174-175
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Koblewska, Janina. Škola a prostriedky masového vplyvu: (film, televízia, rozhlas). 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969. 201 s. Knižnica metodickej literatúry.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.