[Koblewska, Janina. Škola a prostriedky masového vplyvu: (film, televízia, rozhlas)]

Title: [Koblewska, Janina. Škola a prostriedky masového vplyvu: (film, televízia, rozhlas)]
Author: Přadka, Milan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 174-175
Extent
174-175
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Koblewska, Janina. Škola a prostriedky masového vplyvu: (film, televízia, rozhlas). 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969. 201 s. Knižnica metodickej literatúry.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.