I6

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Year: 1971
Volume: 20
Issue: I6
Publication year
1971
Note
  • Pedagogické číslo
Články – Articles
Title Document
Komenského koncepce obsahu vzdělání a dnešek | [7]–14
Veselá, Zdenka
PDF
Pozornost J.A. Komenského věnovaná významu mimoškolního prostředí pro výchovu | [15]–20
Přadka, Milan
PDF
Pojetí názornosti v novodobých dějinách výchovy | [21]–49
Jůva, Vladimír
PDF
Výzkum v rozumové výchově | [51]–75
Monatová, Lili
PDF
K pedagogické problematice cíle vyučování cizím jazykům | [77]–102
Liškař, Čestmír
PDF
Formativní účin vyučovacích metod | [103]–125
Mojžíšek, Lubomír
PDF
K historii středního školství | [127]–139
Veselá, Zdenka
PDF
K některým pedagogickým problémům vysokoškolských kolejí | [141]–156
Přadka, Milan
PDF
Délka výukového filmu jako pedagogický problém | [157]–164
Hnát, Jaroslav
PDF
Diskuse – Diskussion
Title Document
Obecná pedagogika jako integrační činitel pedagogických věd | [165]–169
Jůva, Vladimír
PDF
Zprávy a recenze
Title Document
K výročí Konstantina Dimitrijeviče Ušinského | [171]–173
Veselá, Zdenka
PDF
[Liškař, Čestmír. Funkce jazykové laboratoře v moderním jazykovém vyučování] | 173–174
Jůva, Vladimír
PDF
[Koblewska, Janina. Škola a prostriedky masového vplyvu: (film, televízia, rozhlas)] | 174–175
Přadka, Milan
PDF
[Wroczyński, Ryszard. Sociálna pedagogika] | 176
Přadka, Milan
PDF
[Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. II] | 176–178
Veselá, Zdenka
PDF
Title Document
Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен | [179]–181
Hošková, Magda
PDF