Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1971, vol. 20, iss. I6. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 16 of 16

Article
Přadka, Milan. [Koblewska, Janina. Škola a prostriedky masového vplyvu: (film, televízia, rozhlas)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 174–175.

Article
Liškař, Čestmír. K pedagogické problematice cíle vyučování cizím jazykům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 77–102.

Article
Veselá, Zdenka. Komenského koncepce obsahu vzdělání a dnešek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 7–14.

Article
Jůva, Vladimír. Pojetí názornosti v novodobých dějinách výchovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 21–49.

Article
Veselá, Zdenka. [Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. II]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 176–178.

Article
Hnát, Jaroslav. Délka výukového filmu jako pedagogický problém. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 157–164.

Article
Přadka, Milan. K některým pedagogickým problémům vysokoškolských kolejí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 141–156.

Article
Veselá, Zdenka. K výročí Konstantina Dimitrijeviče Ušinského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 171–173.

Article
Hošková, Magda. Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 179–181.

Article
Monatová, Lili. Výzkum v rozumové výchově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 51–75.

Article
Mojžíšek, Lubomír. Formativní účin vyučovacích metod. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 103–125.

Article
Přadka, Milan. Pozornost J.A. Komenského věnovaná významu mimoškolního prostředí pro výchovu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 15–20.

Article
Jůva, Vladimír. Obecná pedagogika jako integrační činitel pedagogických věd. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 165–169.

Article
Přadka, Milan. [Wroczyński, Ryszard. Sociálna pedagogika]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 176.

Article
Jůva, Vladimír. [Liškař, Čestmír. Funkce jazykové laboratoře v moderním jazykovém vyučování]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 173–174.

Article
Veselá, Zdenka. K historii středního školství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 127–139.