[Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. II]

Title: [Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. II]
Author: Veselá, Zdenka
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 176-178
Extent
176-178
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. II. Vyd. 1. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1969. 123 s. Spisy University J. E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; sv. 138.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.