[Wroczyński, Ryszard. Sociálna pedagogika]

Title: [Wroczyński, Ryszard. Sociálna pedagogika]
Author: Přadka, Milan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 176
Extent
176
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Wroczyński, Ryszard. Sociálna pedagogika. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1968. 309 s. Základné pedagogické a psychologické diela.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.