Výzkumné metody v pedagogické vědě

Název: Výzkumné metody v pedagogické vědě
Variantní název:
  • Методы исследования в педагогических науках
    • Metody issledovanija v pedagogičeskich naukach
  • Forschungsmethoden in der pädagogischen Wissenschaft
    • Metody issledovanija v pedagogičeskich naukach
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1987, roč. 36, č. I22, s. [21]-41
Rozsah
[21]-41
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Pedagogická věda má význačné postavení a nezastupitelné místo v naší současné společnosti, opírá se o teoretický i aplikovaný výzkum, řeší aktuální výchovné jevy a procesy a snaží se uplatnit dosažených výsledků bádání ve výchovné praxi. Zásadní podíl na rozvoji pedagogické vědy a na rozvoji vědeckého poznání mají výzkumné pedagogické metody, jejichž význam je nesporný zejména v období vědeckotechnické revoluce. Je proto důležité věnovat těmto metodám patřičnou pozornost a zaměřovat badatelskou práci v pedagogice hlavně na aktuální a palčivé problémy.