Některé problémy autoregulace volních procesů u vysokoškoláků z hlediska upevnění jejich duševního zdraví

Variantní název
Некоторые проблемы авторегуляции волевых процессов у вузовцев с точки зрения укрепления их душевного здоровья
Some problems of self-autoregulation of volitional processes in university students from the point of view of their mental health
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1982, roč. 31, č. I17, s. 51-70
Rozsah
51-70
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document