Některé problémy autoregulace volních procesů u vysokoškoláků z hlediska upevnění jejich duševního zdraví

Title: Některé problémy autoregulace volních procesů u vysokoškoláků z hlediska upevnění jejich duševního zdraví
Variant title
Некоторые проблемы авторегуляции волевых процессов у вузовцев с точки зрения укрепления их душевного здоровья
Some problems of self-autoregulation of volitional processes in university students from the point of view of their mental health
Author: Míček, Libor
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1982, vol. 31, iss. I17, pp. 51-70
Extent
51-70
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license