I17

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Year: 1982
Volume: 31
Issue: I17
Publication year
1982
Note
  • Psychologické číslo
Department FF MU
Topic
Stati – Статьи – Articles
Title Document
Preferencia estetických podnetov - medzinárodné porovnanie | [7]–24
Kuric, Jozef
PDF
Zaměření činnosti, hodnot a profesionálních zájmů uchazečů o studium psychologie | 25–35
Chalupa, Bohumír
PDF
Interaction of social and biological determinants in the development and forming of the personality | 37–49
Švancara, Josef
PDF
Některé problémy autoregulace volních procesů u vysokoškoláků z hlediska upevnění jejich duševního zdraví | 51–70
Míček, Libor
PDF
Sémantické volumenální pole - psychosémiotická a neuropsychologická charakteristika | 71–80
Vašina, Lubomír
PDF
Sémantický diferenciál výtvarného umění | 81–92
Kuric, Jozef; Smékal, Vladimír
PDF
K některým osobnostním charakteristikám mladistvých suicidantů | 93–102
Svoboda, Mojmír; Černá, Vlasta
PDF
Zkoumání zrakové hledací činnosti při použití verbálních podnětů | 103–109
Chalupa, Bohumír; Ulmanová, Yvona
PDF
Modely aktivního sociálního učení | 111–131
Sedlák, Jiří; Potůček, Ivo; Rukovanská, Ludmila
PDF
Referáty – Доклады – Account
Title Document
K buržoazním teoriím sociálního učení | 133–136
Sedlák, Jiří; Koch, Štefan
PDF
Příspěvek k dějinám esteticko-psychologického myšlení | 137–147
Kuric, Jozef; Kulka, Jiří
PDF
O psychologických předpokladech sdělování nevyslovitelného | 149–154
Kulka, Jiří
PDF
Metodická sdělení – Методические выводы – Methodical contributions
Title Document
Psychologická expertiza provozu zubních ambulancí | 155
Švancara, Josef; Kubínský, Vladimír
PDF
Využití tremometru pro měření RČ a tappingu | 156–157
Kubínský, Vladimír
PDF
Zprávy – Сообщения – Reports
Title Document
Z družobných pracovišť. Psychológia na Filozofickej fakulte Štátnej univerzity T. Ševčenka v Kijeve | 159–160
Kuric, Jozef
PDF