I28

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Rok: 1994
Ročník: 43
Číslo: I28
Rok vydání
1996
ISSN
0068-2705
ISBN
80-210-1412-1
Poznámka
  • Pedagogické číslo
  • Sborník vědeckých prací je věnován 75. výročí založení Masarykovy univerzity a 70. výročí založení Pedagogického semináře na Filozofické fakultě.
Obor
Články a studie
Title Document
Osobnosti brněnského pedagogického semináře v meziválečném období | [5]–33
Veselá, Zdenka
PDF
Boris Uher : (o svém otci ke 100. výročí) | [35]–46
Uher, Jan
PDF
Jan Uher a jeho filozofie výchovy | [47]–50
Schauerová, Alena
PDF
Metodologické aspekty díla představitelů brněnského pedagogického semináře | [51]–57
Hřebíček, Libor
PDF
I.A. Bláha jako pedagog | [59]–77
Sedlák, Jiří
PDF
Pedagogický seminář MU a jeho účast ve sporech o charakter meziválečné pedagogiky | [79]–101
Sup, Jan
PDF
Pedagogická vědecká sdružení působící v Brně mezi dvěma světovými válkami | [103]–109
Hamalová, Dagmar
PDF
Recenze
Title Document
[Comparative education: contemporary issues and trends. Edited by W.D. Halls] | [111]–112
Rabušicová, Milada
PDF
Zprávy a krátká sdělení
Title Document
Reedukace problémové mládeže | [113]–115
Cpinová, Soňa
PDF
Grantový výzkum na Ústavu pedagogických věd | 115–116
Hřebíček, Libor
PDF
Na návštěvě v USA | 116–117
Filipová, Marie
PDF