Untersuchungen zur prophylaktischen Überwindung von Lernschwierigkeiten im Anfangsunterricht

Variantní název
Zkoumání otázky preventivního překonávání učebních potíží na počátečním stupni vyučování
Исследование вопроса предварительного преодолевания учебных затруднений на первоначальном этапе обучения
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1980, roč. 28-29, č. I14-15, s. [75]-83
Rozsah
[75]-83
Type: Článek
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence
Document