Untersuchungen zur prophylaktischen Überwindung von Lernschwierigkeiten im Anfangsunterricht

Variant title
Zkoumání otázky preventivního překonávání učebních potíží na počátečním stupni vyučování
Исследование вопроса предварительного преодолевания учебных затруднений на первоначальном этапе обучения
Author: Breuer, Helmut
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1980, vol. 28-29, iss. I14-15, pp. [75]-83
Extent
[75]-83
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Document