I14-15

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Year: 1979-1980
Volume: 28-29
Issue: I14-15
Publication year
1980
Note
  • Psychologické číslo
Department FF MU
Topic
Stati – Статьи – Articles
Title Document
Náhľady vysokoškolských študentov na žiadúce a nežiadúce vlastnosti osobnosti dospelého človeka | [7]–24
Kuric, Jozef
PDF
Experimentální výzkum vlivu některých činitelů na slovní pohotovost | [25]–37
Chalupa, Bohumír
PDF
Osobnostní a vývojové determinanty estetického vnímání | [39]–73
Kuric, Jozef; Smékal, Vladimír
PDF
Untersuchungen zur prophylaktischen Überwindung von Lernschwierigkeiten im Anfangsunterricht | [75]–83
Breuer, Helmut
PDF
Výzkum aktivního sociálního učení u vedoucích pracovníků v cihlářství | [85]–103
Sedlák, Jiří; Machan, Libor
PDF
Zvláštnosti zobrazovacích schopností u dvojčat | [105]–113
Švancara, Josef; Švancarová, Lea
PDF
Rozvoj a další perspektivy psychologie práce v Československu | [115]–124
Chalupa, Bohumír
PDF
Základní faktory úspěšnosti konstruktéra a jejich zjišťování | [125]–140
Sedlák, Jiří; Maevová, Naděžda
PDF
Stressové faktory v životě vysokoškolských studentů | [141]–158
Kuric, Jozef; Míček, Libor; Slováčková, Sylvie
PDF
České verze nástrojů na měření hypnability | [159]–170
Svoboda, Mojmír; Hájek, Petr
PDF
Referát – Доклад – Report
Title Document
Aproximativní kvantifikace v psychologii : lingvistický přístup | [171]–179
Kulka, Jiří
PDF
Recenze – Рецензии – Reviews
Title Document
[Mehlhorn, Gerlinde; Mehlhorn, Hans-Georg. Zur Kritik der bürgerlichen Kreativitätsforschung] | [181]–183
Chalupa, Bohumír
PDF
[Zur Psychologie des Gedächtnisses. Hrsg. von Friedhart Klix und Hubert Sydow] | 183–184
Chalupa, Bohumír
PDF
[Wendt, Dirk; Vlek, Charles, ed. Utility, probability, and human decision making: selected proceedings of an interdisciplinary research conference] | 184–185
Švancara, Josef
PDF
[Anderson, Barry F. Cognitive psychology: the study of knowing, learning, and thinking] | 185–186
Chalupa, Bohumír
PDF
[Fischbein, Efraim. The intuitive sources of probabilistic thinking in childern] | 187–188
Švancara, Josef
PDF
[Birren, James Emmett; Schaie, Klaus Warner, ed. Handbook of the psychology of aging] | 188–189
Švancara, Josef
PDF