Osobnostní a vývojové determinanty estetického vnímání

Title: Osobnostní a vývojové determinanty estetického vnímání
Variant title:
  • Личностные и возрастные детерминанты эстетического развития
    • Ličnostnyje i vozrastnyje determinanty èstetičeskogo razvitija
  • Personality and developmental factors of aesthetic perception
    • Ličnostnyje i vozrastnyje determinanty èstetičeskogo razvitija
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1979-1980, vol. 28-29, iss. I14-15, pp. [39]-73
Extent
[39]-73
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.