České verze nástrojů na měření hypnability

Title: České verze nástrojů na měření hypnability
Variant title:
  • Чешские версии шкал гипнабильности
    • Češskije versii škal gipnabil'nosti
  • Czech versions of hypnotic susceptibility scales
    • Češskije versii škal gipnabil'nosti
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1979-1980, vol. 28-29, iss. I14-15, pp. [159]-170
Extent
[159]-170
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Otázky kolem hypnability patří ke klíčovým bodům jak výzkumu hypnózy, tak hypnoteraupetické praxe. Již v 19. století bylo známo, že hypnotický stav se vyskytuje v různých stupních a že je možné klasifikovat hypnotizované osoby podle hloubky hypnózy, kterou u nich lze vyvolat. Již tehdy došlo k přesunu zájmu od zvláštní schopnosti hypnotizéra ke zvláštní schopnosti hypnotizovaného. Dá se říci, že současná vědecká hypnologie zaujímá pozici hypnotizovaného - proměnné spojené s hypnotizérem jsou označovány jako proměnné situační. Dříve než se rozhodneme označit hypnabilitu za zvláštní charakteristiku individua a začneme ji jako takovou měřit a zkoumat, musíme zodpovědět několik závažných otázek týkajících se její vlastností.