Laténský žárový hrob z Medlova (okr. Olomouc)?!

Název: Laténský žárový hrob z Medlova (okr. Olomouc)?!
Variantní název
Ein latènezeitlicher Brandgrab aus Medlov (Bez. Olomouc)?!
Autor: Hlava, Miloš
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, roč. 52-53, č. M8-9, s. 263-267
Rozsah
263-267
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí