Opevnění velkomoravského hradiska ve Znojmě-Hradišti a jeho vztahy k okolním lokalitám

Variantní název
Befestigung des grossmährischen Burgwall in Znojmo-Hradiště und seine Beziehung zur umliegenden Lokalitäten
Autor: Dresler, Petr
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, roč. 52-53, č. M8-9, s. [215]-227
Rozsah
[215]-227
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document