Nová polykulturní lokalita u Božic, okr. Znojmo. Nález terčovité spony typu Exner III 24

Název: Nová polykulturní lokalita u Božic, okr. Znojmo. Nález terčovité spony typu Exner III 24
Variantní název
A new polycultural site near Božice, district of Znojmo. A find of a cloisonne brooch of the Exner III 24 type
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, roč. 54-55, č. M10-11, s. [65]-73
Rozsah
[65]-73
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí