Hodnocení otisků prstů na dvou miniaturních keramických nádobkách kultury s moravskou malovanou keramikou z Těšetic-Kyjovic

Variantní název
Auswertung von Fingerabdrücken an zwei keramischen Minigefäβen der Kultur mit Mährischer bemalter Keramik aus Těšetice-Kyjovice
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2007, roč. 54-55, č. M10-11, s. [21]-42
Rozsah
[21]-42
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document