Sídliště z doby bronzové, laténské, římské a slovanské u Strachotic (okres Znojmo)

Název: Sídliště z doby bronzové, laténské, římské a slovanské u Strachotic (okres Znojmo)
Variantní název:
  • Die Siedlung aus der Bronzezeit, Latènezeit, römische Kaiserzeit und Burgwallzeit bei Strachotice (Kr. Znojmo)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, roč. 51, č. M7, s. [55]-76
Rozsah
[55]-76
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.