συνηστέον : zum participium necessitatis des Griechischen

Název: συνηστέον : zum participium necessitatis des Griechischen
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2001-2002, roč. 50-51, č. N6-7, s. [135]-141
Rozsah
[135]-141
  • ISSN
    1211-6335
Type: Článek
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence