Bibliografický soupis prací prof. Antonína Bartoňka