Chvály osob v Kosmově kronice

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2005, roč. 54, č. N10, s. [85]-111
Rozsah
[85]-111
  • ISSN
    1211-6335
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Středověký žánr chvály si více než kterýkoli jiný uchoval antické dědictví řečnických ozdob a tzv. loci communes. Teoretické zásady, definované v řečnických školách na sklonku antiky, byly respektovány a vyučovány v západní Evropě ještě ve vrcholném středověku. V našem příspěvku se pokusíme zjistit, zda se jimi ve své kronice řídil také Kosmas, který získal vzdělání v Lutychu a se soudobou poetikou v západní Evropě byl velmi dobře obeznámen. Nejprve se pokusíme stručně vymezit místo chvály mezi dalšími literárními žánry a teoreticky nastínit její vnitřní strukturu. Poté se zaměříme na jednotlivé body enkómiastické topiky ve chválách, které Kosmas zařadil do textu své kroniky.
Jazyk shrnutí
Document