Statistická kritéria výzkumu biorytmicity

Název: Statistická kritéria výzkumu biorytmicity
Variantní název:
  • Statistical criterions of biorhythmical research
Autor: Filo, Petr
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2003, roč. 51, č. P7, s. [101]-106
Rozsah
[101]-106
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem článku je seznámení se specifickou statistickou analýzou biorytmicity, s možnostmi a hranicemi aplikace parametrických a neparametrických statistických metod v této oblasti. V příspěvku jsou zmíněny statistické postupy, jejichž použití vede k pravděpodobně úspěšnějšímu rozlišení mezi (pravými) endogenními biologickými rytmy a náhodnými vlivy.
Rhythmicity is a ubiquitous biological phenomenon. Like homeostasis, it is one of the basic manifestations of living systems (rhythmic variations occur in the biological activity of all species from simple organism to man). A variety of analytical techniques have been applied to biological and physiological (psychological) data suspected of having inherent periodicity. Choice among methods, and proponency for one or another technique, depends on the relative values given to the often competitive goals of such analyses. The primary and necessary goal of time-series analysis is to demonstrate the presence of rhythmicity (as opposed to its absence), for which any of described several methods suffice.