Vyznačují se obézní lidé specifickými osobnostními vlastnostmi?

Název: Vyznačují se obézní lidé specifickými osobnostními vlastnostmi?
Variantní název:
  • Are obese people characterized by specific personality traits?
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2007, roč. 55, č. P11, s. [93]-103
Rozsah
[93]-103
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem studie je zjistit, jakými osobnostními vlastnostmi se vyznačují osoby s diagnózou obezita. U souboru 84 obézních osob, 66 žen a 18 mužů ve věku 17-71 let (průměrný věk 46,6 roku), jsme pomocí osobnostního inventáře PSSI zjistili, že osobnostní profil obézních je specifický, je posunut do horní části pásma normy, v některých osobnostních stylech jej mírně překračuje. Konkrétně to jsou u žen styly sebejistý, optimistický, kritický a ochotný, u mužů to jsou styly kritický, loajální, impulzivní a ochotný. Potvrdil se předpoklad, že obézní populace nevykazuje zvláštní psychopatologické znaky, ale spíše se vyznačuje vyhraněností v určitých osobnostních stylech v mezích nebo v blízkosti normy. Nezjistili jsme však, že by míra těchto osobnostních charakteristik vzrůstala současně se vzrůstající mírou obezity.
The goal of this study is to find out which personality traits characterize people diagnosed as obese. We studied a group of 84 obese people, 66 men and 18 women aged 17–71 and averaging 46.6 years. With the help of the personality inventory PSSI, we found that the personality profile of obese individuals has a characteristic shape: it moves to the upper part of the normal zone and for some personality traits it slightly exceeds it. Concretely, these are confidence, optimism, criticism and willingness traits for women and criticism, faithfulness, impulsiveness and willingness traits for men. The study confirms the hypothesis that the obese population does not embody any special psychopathological signs, rather it is characterized by particular personality traits being within or in proximity to normal bounds. However, we did not find that these personality characteristics rise concurrently with a growing degree of obesity.