[Kuhl, J. Motivation und Persönlichkeit ; Kuhl, J. A functional-design approach to motivation and self-regulation]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. 120-122
Rozsah
120-122
  • ISSN
    1211-3522
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kuhl, J. Motivation und Persönlichkeit: interaktion psychischer systeme. Göttingen: Hogrefe. 2001. 1221 s. ISBN 3-8017-1307-5.
Kuhl, J. A functional-design approach to motivation and self-regulation: the dynamics of personality systems and interactions. In: Boekaerts, M; Pintrich, P. R.; Zeidner, M., ed. Handbook of self-regulation. San Diego: Academic Press, c2000, s. 111-169. ISBN 0-12-109890-7.
Document