Optimismus a zdraví

Název: Optimismus a zdraví
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, roč. 58, č. P14, s. [123]-130
Rozsah
[123]-130
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek je věnován vztahu mezi optimismem/pesimismem a zdravím. Představuje bioekopsychosociální model zdraví a tři soudobé teoretické přístupy k problematice optimismu/pesimismu: dispoziční optimismus (Carver, Scheier), optimismus jako explanační styl (Peterson, Seligman) a defenzivní pesimismus (Cantorová, Noremová). Závěrečná část mapuje výsledky výzkumů zaměřených na vztah mezi optimismem a fyzicky podmíněnou osobní pohodou. Autorka rovněž představuje projekt výzkumu Kognitivní předpoklady zdraví podporujícího chování podporovaný GA ČR (reg. č. 406/09/0611) a řešený v týmu Dosedlová, Slováčková, Klimusová a Kebza. Hlavní závěry tohoto výzkumu budou publikovány v r. 2011.
The article deals with a relationship between an optimism and a human health. It presents the bioecopsychosocial model of health and three theoretical streams of optimism/pessimism: dispositional optimism (Carver, Scheier), optimism as an explanatory style (Peterson, Seligman) and defensive pessimism (Cantor, Norem). Concluding part is dedicated to a link between optimism and physical well-being. Author presents a design and aims of the research Cognitive determinants od health-supportive behavior (GA ČR, n. 406/09/0611) which is elaborated in the team Dosedlová, Slováčková, Klimusová, and Kebza. Main results are expected in 2011.