Děti a volný čas

Název: Děti a volný čas
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, roč. 58, č. P14, s. [109]-113
Rozsah
[109]-113
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek volně navazuje na předchozí studii hodnocení kvality života dětí na základě trávení času a dále ji rozvíjí. Pozornost je věnována zvláště preferencím dětí, jak by chtěly trávit čas, jak jej opravdu tráví, rozdíly mezi chlapci a dívkami, dětmi mladšího a staršího školního věku. Podrobněji je popsán čas trávený u počítače, na internetu a u televize. -- Studie se zúčastnilo 311 dětí ve věku 9–15 let. Kromě výsledků popisujících strukturu a preference trávení volného času dětí, přinesla studie i několik metodologických otázek týkajících se dotazníkového výzkumu u dětí školního věku a výzkumu tohoto vývojového období vůbec.
This article follows previous study on valuating quality of children life based on analysis of time spending; the theme is worked up here. We concentrate especially on the preference of children; how do they want to spend their time; how do they actually spend it; differences between boys and girls; younger and older children. More detailed is described the time spent on the computer, on the internet and the on television. -- In the study took part 311 children 9–15 years old. In addition of the results on the time structure and the children preferences of the spending the time, the study brings out some methodological questions related to the query studies of the school age children and studies of this developed period at all.