Object – Spatial Imagery Questionnaire (OSIQ)

Název: Object – Spatial Imagery Questionnaire (OSIQ)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, roč. 58, č. P14, s. [67]-76
Rozsah
[67]-76
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Záměrem této práce je informovat čtenáře o poznatcích nově se utvářejícího konceptu kognitivního stylu na poli kognitivní psychologie. Zaměřili jsme se na nový přístup charakterizující individuální odlišnosti kognitivních funkcí, jmenovitě rozdílnosti mezi zpracováním poznatků o charakteristikách předmětů, objektů a mezi zpracováním informací o prostorových vztazích. Paivio (1971) i Richardson (1977) charakterizovali vizuálně-kognitivní styl jako variaci jedné proměnné, což se v současné době zdá jako nedostačující. Na základě neuropsychologických výzkumů byla doložena existence dvou odlišných způsobů zpracování informací. V návaznosti na tyto studie navrhují M. Kozhevnikov, S. Kosslyn a J. Shepard (2005) koncepci object – spatial (předmětově – prostorového) kognitivního stylu. V roce 2006 sestrojili dotazník s názvem Object Spatial Imagery Questionnaire (OSIQ) vhodný pro diagnostiku a hodnocení imaginativních schopností, předmětové a prostorové představivosti. Metoda byla v USA podrobena rozsáhlým standardizačním studiím a její diskriminační schopnost byla plně prokázána.
The aim of this study is to inform about a new characterization of visual cognitive style and about new questionnaire to measure preferences for object and spatial forms of mental imagery. Paivio (1971) and Richardson (1977) proposed (characterized) that imagery is an undifferentiated, unitary construct. However, considerable cognitive and neuroscience research suggest the existence of two distinct object and spatial imagery subsystems that encode and process visual information in different ways. A new self-report instrument, the Object-Spatial Imagery Questionnaire (OSIQ), was designed to assess individual differences in visual imagery preferences and experiences. OSIQ has been proposed by Blajenkova et al. In the present studies we examined the psychometric properties of the Czech version of the OSIQ. The OSIQ seems to be a very promising and valuable tool for psychological research, OSIQ is a useful tool for measuring preferences for different type of visualization.