Komunikace s rodiči neprospívajících žáků očima učitelů

Název: Komunikace s rodiči neprospívajících žáků očima učitelů
Variantní název:
  • Communication with parents of underachievers through teachers' eyes
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2009, roč. 14, č. 2, s. [187]-197
Rozsah
[187]-197
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá tématem komunikace mezi učiteli a rodiči neprospívajících žáků, přičemž je zaměřen na pohled učitelů na tuto komunikaci. Jádrem je kvalitativní výzkum realizovaný pomocí hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s učiteli, kteří mají ve své třídě dlouhodobě neprospívající žáky. Cílem je přispět k debatě o zkvalitňování vztahů školy a rodiny.
The paper discusses the topic of communication between teachers and parents of underachievers at school, focusing on the teachers' view of this communication. The paper is built around a qualitative study based on in-depth semi-structured interviews with teachers whose class groups included long-term underachievers. The paper hopes to contribute to the debate on strategies for improving relations between the school and the family.