Das Rätsel der menschlichen Besonderheit

Název: Das Rätsel der menschlichen Besonderheit
Variantní název:
  • Záhada zvláštnosti člověka
  • The mystery of man's uniqueness
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2010, roč. 57, č. 2, s. [47]-60
Rozsah
[47]-60
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Ve studii s tematikou kulturní a filosofické antropologie rozlišuje autor mezi třemi obdobími, v kterých se vytvářela specifika člověka jako živočišného rodu. Odlišuje první fázi (7–2,5 milionu let), která začíná oddělením linie hominidů a opolidí. V druhé fázi, kterou označuje jako protokulturní (2,5 mil. – 40 tis. let), vstupuje do vývoje člověka prudká dynamika, která ústí v začátku kulturní evoluce. Biologická evoluce je dokončena, genová výbava člověka se nadále nemění, člověk nic nedostává zvenčí, ale vytváří celou svoji kulturu z prostředků vytvořených evolucí. Tím se vyznačuje třetí fáze, která sahá od mladšího paleolitu přes neolitickou revoluci, vznik městských kultur až po současnost. Autor se hlásí k darwinismu a zdůrazňuje, že největší zvláštností člověka je jeho vlastní schopnost, s níž oddělil svůj vývoj od závislosti na genetických změnách a nalezl řešení všech životních úkolů a situací v optimalizaci kulturně evolučních prostředků.
This essay falls into the field of cultural and philosophical anthropology. The author distinguishes three stages in which the unique character of the animal species of man was formed. The first phase (7–2.5 million years) starts with the separation of the lineages of hominids and anthropoids. The second stage, called proto-cultural (2.5m – 40,000 years), is marked by great dynamism of the development of man, resulting in the beginning of cultural evolution. Biological evolution has finished and the genome has been fixed. Man begins to create all culture from the sources provided by evolution. That is the distinguishing mark of the third phase, ranging from Upper Paleolithic through Neolithic revolution and the emergence of urban culture up to the present era. The author is a proponent of Darwinism. He stresses that the most unique characteristic of man is his own ability to isolate his development from the dependence on genetic changes and to find solutions to all life goals and situations in the optimizing of cultural and evolutionary means.