Slovensko-talianské vzťahy - od medziliterárnosti k prekladu

Název: Slovensko-talianské vzťahy - od medziliterárnosti k prekladu
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 179-181
Rozsah
179-181
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Šuša, Ivan. Komparatistické a prekladové aspekty v slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahoch. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 144 s. ISBN 978-80-557-0122-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.