Příspěvek k problematice fikčních a možných světů

Název: Příspěvek k problematice fikčních a možných světů
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 176-177
Rozsah
176-177
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Waldnerová, Jana. De/konštrukcia fikčných svetov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2008. 177 s. ISBN 978-80-8094-437-7.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.