Čkrebićovy portréty srbských politiků federativní Jugoslávie

Autor: Pelikán, Jan
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 183-186
Rozsah
183-186
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document