Národnostní mapa slovanského pekla – se zvláštním zřetelem k Maďarům

Název: Národnostní mapa slovanského pekla – se zvláštním zřetelem k Maďarům
Variantní název:
  • The ethnic map of the Slavic hell – Hungarians in it
Přispěvatel
Husová, Marcela (překladatel)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 1, s. [41]-56
Rozsah
[41]-56
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study deals with Ján Kollár who significantly contributed to formation of the Czech and Slovak national emblematic ethnography. An organic part of this ethnography is the song entitled Acheron contained in Kollár's poetical work Slávy dcera (Daughter of Slavia) presenting the Slavic Hell. The study analyzes songs mostly from the national point of view and presents in detail the verses describing the Hungarian historical personalities and other phenomena. The present study is at the same time the first serious attempt to make accesible the historical sources of Kollár's work named Wýklad a wyswětliwky k Sláwy dceři (Interpretation and Explanation of the Daughter of Slavia) which served to Kollár as a basis to write his sonnets with the Hungarian topic.