Slavistika v proměnách času

Název: Slavistika v proměnách času
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2011, roč. 4, č. 1, s. 103-105
Rozsah
103-105
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Recenze
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Dudášová, Júlia, ed. Slavistika v premenách času: (štúdie z jazykovednej a literárnovednej komparatistiky): zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 23. - 24. apríla 2009). 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009. 427 s. Acta Universitatis Prešoviensis; Slavistický zborník 1. ISBN 978-80-555-0041-6.