Новая русистика 2011, roč. 4, č. 1

Obrázek
Rok
2011
Rok vydání
2011
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Ústav FF MU
Obor
Studie
Page Title
[3]-13 Грани рыцарства : несколько слов о судьбе артуровских мифов Čuveleva, Natal'ja | pdficon
[15]-24 Семантическая модель восприятия и ее реализация в поэзии Н.С. Гумилева Krjukova, Larisa Borisovna | pdficon
[25]-36 Креативно-эстетическая стратегия В. Набокова и М. Булгакова Zločevskaja, Alla Vladimirovna | pdficon
[37]-49 Осмысление критикой феномена современной русской женской прозы конца ХХ векa Kubínyiová, Júlia | pdficon
[51]-65 О неизменяемом препозитивном определении в русском и чешском языках Kesner, Jindřich; Linhartová, Veronika; Zoubková, Petra | pdficon
Marginália
Page Title
[67]-73 Tektonika zhodného (postupného) atribútu v rusko-slovenských reláciách Dekanová, Eva | pdficon
[75]-80 Invenčnosť vzťahu slavistický areál, axiológia a literárna veda Žemberová, Viera | pdficon
[81]-84 Над новой чешской книгой о Ф.М. Достоевском Bubeníková, Miluša | pdficon
[85]-86 Literatura a divadlo : problémy dialogu Ryčlová, Ivana | pdficon
[87]-90 Významná osobnost československé rusistiky : (k osmdesátinám profesora Miroslava Zahrádky) Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze
Page Title
[91]-93 Dvě areálové publikace o východních Slovanech a nejen o nich Pospíšil, Ivo | pdficon
93-95 Příspěvek k rusko-kazašským literárním vztahům v 20. století Zelenka, Miloš | pdficon
96-98 Autobiografičnost moderny, sestup k subkultuře a palimpsestičnost ruské literatury : pokus o miniportrét maďarské rusist(i)ky Pospíšil, Ivo | pdficon
99-101 Ruština jako jinoslovanský jazyk Matyušová, Zdeňka | pdficon
101-103 Osud člověka v knihách Pospíšil, Ivo | pdficon
103-105 Slavistika v proměnách času Čuveleva, Natal'ja | pdficon
106-107 Dostojevskij a Slovensko Pospíšil, Ivo | pdficon
Infomatorium
Page Title
[109]-110 Новый словарь культурной антопологии [i.e. антропологии] Čuveleva, Natal'ja | pdficon
hidden section Наши авторы
Page Title
[111] Наши авторы | pdficon