1

Title: Новая русистика
Rok: 2011
Ročník: 4
Číslo: 1
Rok vydání
2011
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Ústav FF MU
Obor
Studie
Title Document
Грани рыцарства : несколько слов о судьбе артуровских мифов | [3]–13
Čuveleva, Natal'ja
PDF
Семантическая модель восприятия и ее реализация в поэзии Н.С. Гумилева | [15]–24
Krjukova, Larisa Borisovna
PDF
Креативно-эстетическая стратегия В. Набокова и М. Булгакова | [25]–36
Zločevskaja, Alla Vladimirovna
PDF
Осмысление критикой феномена современной русской женской прозы конца ХХ векa | [37]–49
Kubínyiová, Júlia
PDF
О неизменяемом препозитивном определении в русском и чешском языках | [51]–65
Kesner, Jindřich; Linhartová, Veronika; Zoubková, Petra
PDF
Marginália
Title Document
Tektonika zhodného (postupného) atribútu v rusko-slovenských reláciách | [67]–73
Dekanová, Eva
PDF
Invenčnosť vzťahu slavistický areál, axiológia a literárna veda | [75]–80
Žemberová, Viera
PDF
Над новой чешской книгой о Ф.М. Достоевском | [81]–84
Bubeníková, Miluša
PDF
Literatura a divadlo : problémy dialogu | [85]–86
Ryčlová, Ivana
PDF
Významná osobnost československé rusistiky : (k osmdesátinám profesora Miroslava Zahrádky) | [87]–90
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze
Title Document
Dvě areálové publikace o východních Slovanech a nejen o nich | [91]–93
Pospíšil, Ivo
PDF
Příspěvek k rusko-kazašským literárním vztahům v 20. století | 93–95
Zelenka, Miloš
PDF
Autobiografičnost moderny, sestup k subkultuře a palimpsestičnost ruské literatury : pokus o miniportrét maďarské rusist(i)ky | 96–98
Pospíšil, Ivo
PDF
Ruština jako jinoslovanský jazyk | 99–101
Matyušová, Zdeňka
PDF
Osud člověka v knihách | 101–103
Pospíšil, Ivo
PDF
Slavistika v proměnách času | 103–105
Čuveleva, Natal'ja
PDF
Dostojevskij a Slovensko | 106–107
Pospíšil, Ivo
PDF
Infomatorium
Title Document
Новый словарь культурной антопологии [i.e. антропологии] | [109]–110
Čuveleva, Natal'ja
PDF
hidden section Наши авторы
Title Document
Наши авторы | [111]
PDF