Амографы ў беларускай мове

Variantní název
Homografy v běloruštině
Autor: Kalita, Inna
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2007, roč. 17, č. 2, s. 36-42
Rozsah
36-42
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
bělorusky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Autorka věnuje pozornost málo rozšířeným lexikálním jednotkám - homografům. Homografie je charakterizovaná jako jazykový jev, který zdůrazňuje vzájemné souvislosti mezí různými rovinami jazykového systému. Hojné příklady ukazují na schopnost homografů věrně zachycovat specifické rysy a zvláštnosti konkrétního jazyka. Autorka bere v potaz akcentologické a jiné zvláštnosti východoslovanských jazyků - pohyblivý přízvuk, který je organizujícím prvkem homografie, flektivnost, historická střídání, cizí slova atd. a na základě toho přichází k závěru, že každý jazyk vytváří homografy s využitím svých vlastních specifických prostředků. Páry homografů si neodpovídají ani v příbuzných jazycích. Je zdůrazněno běloruské specifikum - zvláštnosti rázu fonetického, především tzv. akaní, jehož existence přispívá k zvětšení počtu párů homografů v běloruštině.
Document