F.L. Čelakovský, A.S. Puškin a F. Chopin - zrozenci téže doby