Lepilová, Květuše

Varianty jmen:

Lepilová, Květuše (preferováno)
Лепилова, Кветуше
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 42.

Kapitola
Lepilová, Květuše. Akcelerace v naraci při konkretizaci uměleckého textu : ("multimediální" čtenářství). In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, s. 133–141.

Článek
Lepilová, Květuše. A.S. Puškin jako symbol kultury nejen ruské : ("tvůrčí zrada" a recepce poetiky konce tisíciletí). Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 3, s. 16–26.

Článek
Lepilová, Květuše. [Brněnská Litteraria humanitas: genologické studie II.: (k poctě profesora Franka Wollmana)]. Opera Slavica. 1994, roč. 4, č. 1, s. 62–64.

Článek
Lepilová, Květuše. Dar české kultuře na předělu tisíciletí. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 3, s. 47–48.

Článek
Lepilová, Květuše. Deficit vědomí stylu a žánru textu a "multimediální čtenář" v areálu. Новая русистика. 2009, roč. 2, č. 2, s. 51–60.

Článek
Lepilová, Květuše; Richterek, Oldřich. Doc. Irina Makarovna Poročkinová, CSc. : (k významnému životnímu jubileu petrohradské bohemistky). Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 1, s. 33–34.

Článek
Lepilová, Květuše. F.L. Čelakovský, A.S. Puškin a F. Chopin - zrozenci téže doby. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 3, s. 48–49.

Článek

Článek
Kotova, Marina Jur'jevna; Lepilová, Květuše. K nedožitým devadesátinám bohemistky doc. Iriny Makarovny Poročkinové, CSc. (1.2.1925 Leningrad - 21.12.2014 Sankt-Peterburg). Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 3, s. 51–54.

Článek
Lepilová, Květuše. Konference v Nižním Novgorodu a Den slovanského písemnictví a kultury 2001. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 4, s. 40–42.

Článek
Lepilová, Květuše. [Kšicová, D. a kol. Východoslovanské literatury v českém prostředí do vzniku ČSR]. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 1, s. 47–48.

Článek
Lepilová, Květuše. [Kšicová, D. Secese: slovo a tvar]. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 3, s. 53–54.

Článek
Lepilová, Květuše. [Kšicová, Danuše a kol. Východoslovanské literatury v českém prostředí do vzniku ČSR]. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 1, s. 58–59.

Článek
Lepilová, Květuše. Leoš Janáček a ruská literatura, hudba a kultura. Opera Slavica. 1995, roč. 5, č. 3, s. 50–52.

Článek
Lepilová, Květuše. Mladí slavisté "síťového věku" (křižovatky globalizace a tradice?). Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. 125–131.

Článek
Lepilová, Květuše. Nad koncepcemi člověka a poetikou současné ruské prózy : (Ke studiím Galiny Bínové). Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 1, s. 61–62.

Článek
Lepilová, Květuše. Nezbytnost translatologických reflexí. Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 2, s. 65.

Kapitola
Lepilová, Květuše. Novější mezikulturní komunikace v integraci řeči (slovo - zpěv - obraz)?. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, s. 168–173.

Článek
Lepilová, Květuše. [O interpretácii umeleckého textu 26 : transformácia detského aspektu a recepčná prax]. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. 3, s. 59–60.

Kapitola
Lepilová, Květuše. Povědomí o Slovensku : (ke 100. výročí skladatele Eugena Suchoně). In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, s. 187–191.

Článek
Lepilová, Květuše. Překlad a kultura (nitranské aktivity). Opera Slavica. 2007, roč. 17, č. 2, s. 57–59.

Článek
Lepilová, Květuše. Puškinův Evžen Oněgin, Čajkovskij a Dvořák. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 3, s. 45–47.

Článek
Lepilová, Květuše. Reedice Českých přísloví Václava Flajšhanse (1911). Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 62–63.

Článek
Lepilová, Květuše. "Tetradi paremiografa" petrohradských bohemistů. Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 61–62.