Mladí slavisté "síťového věku" (křižovatky globalizace a tradice?)

Název: Mladí slavisté "síťového věku" (křižovatky globalizace a tradice?)
Variantní název:
  • Young slavists of the "net age" (crossroads of globalization and tradition)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. [125]-131
Rozsah
[125]-131
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Nacházet společné a rozdílné, to ovlivňuje metodologii vědeckého výzkumu. Filologicko-areálové studie otevírají další cesty kulturologii a translatologii k odhalení podstatných stránek jevů díky interdisciplinárním vědám. Nové kontexty přinášejí setkáni mladých slavistů v ČR a stáže zahraničních studentů v cizině (s vědomím "cizí" a "domácí" kultury).
Выявление признаков общности и различий явлений позволяет вскрыть существенные стороны явлений на основе междисциплинарных наук. Филологически-ареальное изучение открывает новые пути для культурологии и транслятологии. Новые контексты влекут за собой конференции молодых славистов в ЧР и стажировки зарубежных студентов (включая сознание "чужой" а "свой" в культуре).
The world is becoming globalised, and the cultural and psychological effects of the polarisation of world are immeasurable. Some hot problems of modern methodology of research foreign language and literature is focused on issue of adequate cross-cultural communication and on functional differentiation in ethnic languages and cultures as one of the most fundamental problem for young authors of Slavonic studies in Czech international conferences.
Reference
[1] Kučera, Petr, Národní filologie versus interkulturní komparatistika, in: Ivo Pospíšil (ed.) Slavistika dnes, Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2008, s. 69–76

[2] Pospíšil, Ivo, Smysl, stav a tendence současné slavistiky, in: Ivo Pospíšil – Miloš Zelenka (eds.), Česká slavistika 2008, Brno – Praha: Akademicus 2008, s. 9–11

[3] Šmajs, Josef, Společnost (ne)vzdělanosti, fakt nebo výzva? Universitas 2011, 01, s. 3–10