Lepilová, Květuše

Name variants:

Lepilová, Květuše (preferred)
Лепилова, Кветуше
Content type
Displaying 1 - 25 of 42.

Article
Lepilová, Květuše. "Tetradi paremiografa" petrohradských bohemistů. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 61–62.

Chapter
Lepilová, Květuše. Akcelerace v naraci při konkretizaci uměleckého textu : ("multimediální" čtenářství). In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 133–141.

Article
Lepilová, Květuše. A.S. Puškin jako symbol kultury nejen ruské : ("tvůrčí zrada" a recepce poetiky konce tisíciletí). Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 3, pp. 16–26.

Article
Lepilová, Květuše. [Brněnská Litteraria humanitas: genologické studie II.: (k poctě profesora Franka Wollmana)]. Opera Slavica. 1994, vol. 4, iss. 1, pp. 62–64.

Article
Lepilová, Květuše. Dar české kultuře na předělu tisíciletí. Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 3, pp. 47–48.

Article
Lepilová, Květuše. Deficit vědomí stylu a žánru textu a "multimediální čtenář" v areálu. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 51–60.

Article
Lepilová, Květuše; Richterek, Oldřich. Doc. Irina Makarovna Poročkinová, CSc. : (k významnému životnímu jubileu petrohradské bohemistky). Opera Slavica. 2010, vol. 20, iss. 1, pp. 33–34.

Article
Lepilová, Květuše. F.L. Čelakovský, A.S. Puškin a F. Chopin - zrozenci téže doby. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 3, pp. 48–49.

Article

Article
Kotova, Marina Jur'jevna; Lepilová, Květuše. K nedožitým devadesátinám bohemistky doc. Iriny Makarovny Poročkinové, CSc. (1.2.1925 Leningrad - 21.12.2014 Sankt-Peterburg). Opera Slavica. 2015, vol. 25, iss. 3, pp. 51–54.

Article
Lepilová, Květuše. Konference v Nižním Novgorodu a Den slovanského písemnictví a kultury 2001. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 4, pp. 40–42.

Article
Lepilová, Květuše. [Kšicová, D. a kol. Východoslovanské literatury v českém prostředí do vzniku ČSR]. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 1, pp. 47–48.

Article
Lepilová, Květuše. [Kšicová, D. Secese: slovo a tvar]. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 3, pp. 53–54.

Article
Lepilová, Květuše. [Kšicová, Danuše a kol. Východoslovanské literatury v českém prostředí do vzniku ČSR]. Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 1, pp. 58–59.

Article
Lepilová, Květuše. Leoš Janáček a ruská literatura, hudba a kultura. Opera Slavica. 1995, vol. 5, iss. 3, pp. 50–52.

Article
Lepilová, Květuše. Mladí slavisté "síťového věku" (křižovatky globalizace a tradice?). Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 125–131.

Article
Lepilová, Květuše. Nad koncepcemi člověka a poetikou současné ruské prózy : (Ke studiím Galiny Bínové). Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 61–62.

Article
Lepilová, Květuše. Nezbytnost translatologických reflexí. Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 2, pp. 65.

Chapter
Lepilová, Květuše. Novější mezikulturní komunikace v integraci řeči (slovo - zpěv - obraz)?. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, pp. 168–173.

Article
Lepilová, Květuše. [O interpretácii umeleckého textu 26 : transformácia detského aspektu a recepčná prax]. Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. 3, pp. 59–60.

Chapter
Lepilová, Květuše. Povědomí o Slovensku : (ke 100. výročí skladatele Eugena Suchoně). In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, pp. 187–191.

Article
Lepilová, Květuše. Překlad a kultura (nitranské aktivity). Opera Slavica. 2007, vol. 17, iss. 2, pp. 57–59.

Article
Lepilová, Květuše. Puškinův Evžen Oněgin, Čajkovskij a Dvořák. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 3, pp. 45–47.

Article
Lepilová, Květuše. Reedice Českých přísloví Václava Flajšhanse (1911). Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 62–63.