Nad koncepcemi člověka a poetikou současné ruské prózy : (Ke studiím Galiny Bínové)