[Kšicová, D. Secese: slovo a tvar]

Název: [Kšicová, D. Secese: slovo a tvar]
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 3, s. 53-54
Rozsah
53-54
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kšicová, Danuše. Secese: slovo a tvar. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 320 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 320. ISBN 80-210-1970-0.