[O interpretácii umeleckého textu 26 : transformácia detského aspektu a recepčná prax]

Název: [O interpretácii umeleckého textu 26 : transformácia detského aspektu a recepčná prax]
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. 3, s. 59-60
Rozsah
59-60
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
O interpretácii umeleckého textu 26. Transformácia detského aspektu a recepčná prax. Nitra: UKF v Nitře, Filozofická fakulta, 2011. 332 s.